Gevoelens van weemoedigheid en heimwee maken zich van me meester, nadat ik gisteravond de exitpolls tot me had genomen. De hele avond was ik in de weer om in een Ulfts stemlokaal alle uitgebrachte stemmen te tellen en ik ging al lichtelijk bekaterd naar huis, omdat ik constateerde dat de stapels stembiljetten van de VVD en van de FvD wel heel erg groot dreigden te worden. Hoe representatief is Ulft? Stemt Ulft ‘gewoon’ als Nederland? Ooit was Ulft een groot PvdA-bolwerk. Niet meer, dus. Het werd een klein stapeltje vior de PvdA. Ulft is in dat opzicht representatief voor de teloorgang van links in Nederland. De weemoed gaat uit naar het einde van de jaren zeventig, toen Nederland nog werd bestuurd door een linkse, strijdvaardige PvdA van Den Uyl. Het ging met diezelfde PvdA flink mis toen de linkse vakbondsnan Wim Kok de leiding overnam. De PvdA werd neo-liberaal en is die klap nooit meer te boven gekomen. Met Lilianne Ploumen aan het hoofd van de stoet brengen we het gedachtengoed van een progressieve tegenmacht naar het kerkhof. Ondanks pogingen tot reanimatie bleek de rechtse volksaard van Nederland een factor die ooit – slechts tijdelijk – kort te bedwingen leek. Vroeger was dat..