Met een brede grijns zet Frits de beugelfles voor me neer, nadat-ie hem eerst met een luide knal voor mij had geopend. Hij geniet zichtbaar van het ritueel, dat voor hem een cruciaal element vormt uit een onbeschreven Grolsch-liturgie. De leer van het het schenken van Grolse bier, tot bijbelse proporties zalig verklaard door onvermogende alcoholisten of door dito mensen met op zijn minst een serieus drankprobleem. En door Frits. Hij hoort absoluut bij de eerste groep. Frits heeft geleerd dat – om te voorkomen dat hij zich jegens anderen moet schamen voor zijn onhebbelijke gewoonte om zo vaak mogelijk zo veel mogelijk veel bier te drinken – je een excuus voor bezondiging kunt vinden door een beroep te doen op geloofsleer van de knalpot. Een cultus, die zich vaak afspeelt in rokerige kroegen, kantines van verenigingen en barren van jeugdcentra, zalen en kleedkamers van poppodia en donkere rookpleintjes waar niet alleen gerookt mag worden, maar ook mag door zuurrijk onbetamelijk te kotsen gepoogd worden de totaal ontregelde maag- en darmwerking weer enigszins in het gareel te krijgen. Een cultus, die ervoor zorgt dat de ontdekkingsreis door de nieuwe wereld van alcohol en drugs in de puberjaren een prettige en vooral dynamische reis wordt: totaal ongestructureerde zuipfestijnen, gelegitimeerd en daarom met grote tegenzin geaccepteerd door de natuurlijke drang tot experimenteren, leiden maar al te vaak tot zinloze dronkenschappen, luidruchtige en onbegrepen rolmodel-imitaties, kolderieke pogingen tot dansen en tot ontkenning tegen beter weten in van de heersende dronkenschap, kotsrijke katers en in een spaarzaam geval tot volkomen vergeefse pogingen om eerste neukervaringen op te doen met veel te begripvolle leeftijdsgenoten. Het zijn activiteiten die alleen de mensachtigen bedenken en beleven, activiteiten die eigenlijk zouden moeten leiden tot het maken van welgemeende excuses naar de nuchtere buitenwereld en tot diepe reflectie, omdat die activiteiten het hedonisme hoger in de rangorde van belangrijkheid plaatsen dan rationeel nadenken en gezond leven. Zelfmoord op termijn, maar dan wel met een cultureel sausje. Dat culturele sausje is dan ook – voor jong én oud – het excuus én de legitimatie om bij tijd en wijle weer eens deel te nemen aan weer een stap naar uitgestelde zelfdoding of vrijwillige verminking. Deze gedachten schoten door mijn hoofd toen ik die halve literfles Grosch voor me zag. Grolsch bier uit het katholiek bourgondische Groenlo. Wie is er in ‘onze’ regio niet groot mee geworden? Volgens diezelfde wetten van de Grolse ‘geloofsleer’ moet ik de fles nu opnieuw hermetisch afsluiten door mijn vinger zo diep mogelijk diep in de flesopening te duwen, om deze er vervolgens met een licht draaiende beweging er weer uit te trekken, zodat het ’plop’-geluid hoorbaar wordt, zoals die ook klinkt bij het ontkurken van een champagnefles. Overigens wordt het Grolse bier gebrouwen in Enschede, maar dat is een nietszeggende terzijde